BEZPOŚREDNI IMPORTER
AUTORYZOWANY PARTNER
  Mapa strony    

 

   SERIA PRIME CX: URZĄDZENIA PLUSOWE i MINUSOWE

 • Innowacyjne sterowniki elektroniczne dla aplikacji grzewczych i chłodniczych
 • Łatwe i intuicyjne programowanie
 • Przycisk Włącz/Wyłącz
 • Tryb oszczędzania energii poprzez wejście cyfrowe
 • Szybkie zamrażanie poprzez dedykowany punkt nastawy
 • Możliwość wznowienia regulacji po aktywacji alarmu otwartych drzwi
 • Rejestracja temperatury maksymalnej i minimalnej
 • Konfigurowalne wejścia cyfrowe, również jako dodatkowe wejście czujnika
 • Zarządzanie czujnikiem wirtualnym
 • Cykle schładzania i przechowywania mleka
 • Możliwość zastosowania w osuszaczu powietrza
 • Zarządzanie temperaturą skraplacza dla zapobiegania krytycznym sytuacjom pracy urządzenia
 • Złącze Hot Key lub Prog Tool Kit dla szybkiego i łatwego programowania
 • Złącze szeregowe do systemów monitoringu (RS485 dla XR35/75/77CX lub poprzez XJ485CX)
 • Złącze zdalnego wyświetlacza X-REP (alternatywnie złącze szeregowe TTL)
 • Maksymalny pobór mocy 3 VA
 • Wyświetlacz LED w kolorze czerwonym (14,2 mm wysokości) z ikonami

           

Strony katalogowe

Broszura

Nowość produktowa

           

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA APLIKACJI GRZEWCZYCH I CHŁODNICZYCH

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 20A opcjonalnie

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 1 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc N=NTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc P=PTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak H °C - Ogrzewanie Nie 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak L °F - Ogrzewanie Nie 6 8A konektor
4=110Vac         I °C Tak (kondensator) 7 20A konektor
5=230Vac         M °F Tak (kondensator) 8 16A konektor

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH Z ODSZRANIANIEM POPRZEZ POSTÓJ SPRĘŻARKI

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 20A opcjonalnie

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 2 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH Z ODSZRANIANIEM POPRZEZ POSTÓJ SPRĘŻARKI I DODATKOWYM PRZEKAŹNIKIEM KONFIGUROWALNYM

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 20A opcjonalnie
Światło/Alarm: 8A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny
RTC: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 3 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH Z ODSZRANIANIEM POPRZEZ POSTÓJ SPRĘŻARKI, DODATKOWYM PRZEKAŹNIKIEM KONFIGUROWALNYM I ZŁĄCZEM R485

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/Pt1000
Odszranianie: NTC/Pt1000
Skraplacz: NTC/Pt1000

Wejścia cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne
Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A opcjonalnie
Światło/Alarm: 8A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: wbudowane
Złącze szeregowe: RS485
Brzęczyk: opcjonalny
RTC: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 3 5 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Wejście Brzęczyk   Jednostka miary RTC Wyjścia na sprężarkę
0=12Vac/dc N=NTC 6=Nie C °C Nie 0=8A
1=24Vac/dc S=Pt1000 7=Tak F °F Nie 3=16A
4=110Vac     I °C Tak (kondensator)  
5=230Vac     M °F Tak (kondensator)  

STEROWNIK ELEKTRONICZNY Z DWOMA PUNKTAMI NASTAWY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH Z ODSZRANIANIEM POPRZEZ POSTÓJ SPRĘŻARKI

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 20A opcjonalnie
Termostat 2: 8A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 3 6 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH Z ODSZRANIANIEM ELEKTRYCZNYM LUB GORĄCYM GAZEM

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 20A opcjonalnie
Odszranianie: 8A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 4 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH BEZ WENTYLATORA PAROWNIKA, Z ODSZRANIANIEM ELEKTRYCZNYM LUB GORĄCYM GAZEM I DODATKOWYM PRZEKAŹNIKIEM

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A, 20A* opcjonalnie
Odszranianie: 8A
Światło/Alarm: 8A, 5A*
* Z sprężarką 20A: Odszranianie 8A, Światło 5A, Zasilanie 24, 110, 230Vac

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 5 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY Z DWOMA PUNKTAMI NASTAWY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH Z ODSZRANIANIEM ELEKTRYCZNYM LUB GORĄCYM GAZEM

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A, 20A* opcjonalnie
Termostat 2: 8A
Światło/Alarm: 8A, 5A*
* Z sprężarką 20A: Odszranianie 8A, Światło 5A, Zasilanie 24, 110, 230Vac

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 5 6 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH Z WENTYLATOREM PAROWNIKA ORAZ Z FUNKCJĄ WYMUSZANIA AKTYWACJI/DEZAKTYWACJI PRACY WENTYLATORA

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A, 20A* opcjonalnie
Odszranianie: 8A
Światło/Alarm: 8A, 5A*
* Z sprężarką 20A: Odszranianie 8A, Światło 5A, Zasilanie 24, 110, 230Vac

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 6 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH Z WENTYLATOREM PAROWNIKA Z DWOMA PAROWNIKAMI

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie:12Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Drugie odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A* opcjonalnie
Odszranianie: 8A, 16A*
Drugie odszranianie: 8A, 16A*
Wentylatory: 5A, 16A*
*Zasilanie 12Vac/dc: Sprężarka 16A, Odszranianie 16A, Drugie ddszranianie 16A, Wentylatory 16A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 6 4 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH Z DODATKOWYM PRZEKAŹNIKIEM ORAZ Z FUNKCJĄ WYMUSZANIA AKTYWACJI/DEZAKTYWACJI PRACY WENTYLATORA

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A* opcjonalnie
Odszranianie: 8A, 16A*
Wentylatory: 5A, 16A*
Światło/Alarm: 8A, 16A*
*Zasilanie 12Vac/dc: Sprężarka 16A, Odszranianie 16A, Wentylatory 16A, Światło/Alarm 16A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny
RTC: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 7 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH ORAZ OBSŁUGĄ GRZAŁKI SZYBY

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A* opcjonalnie
Odszranianie: 8A, 16A*
Wentylatory: 5A, 16A*
Grzałka: 8A, 16A*
*Zasilanie 12Vac/dc: Sprężarka 16A, Odszranianie 16A, Wentylatory 16A, Grzałka 16A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 7 1 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

Kliknij na obraz, aby powiększyć

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH ORAZ OBSŁUGĄ DWÓCH SPRĘŻAREK

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/PTC
Odszranianie: NTC/PTC
Skraplacz (poprzez HOT KEY): NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A* opcjonalnie
Druga sprężarka: 8A, 16A*
Odszranianie: 8A, 16A*
Wentylatory: 5A, 16A*
*Zasilanie 12Vac/dc: Sprężarka 16A, Druga sprężarka 16A, Odszranianie 16A, Wentylatory 16A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: opcjonalne
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 7 2 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Rodzaj czujników   Brzęczyk Złącze X-REP
(Wyklucza złącze TTL)
  Jednostka miary RTC   Przekaźnik sprężarki Rodzaj złącz
0=12Vac/dc P=PTC 0 Nie Nie C °C Nie 0 8A skręcane
1=24Vac/dc N=NTC 1 Tak Nie F °F Nie 1 20A skręcane
2=24Vac   2 Nie Tak I °C Tak (kondensator) 3 16A skręcane
3=9÷40Vdc   3 Tak Tak M °F Tak (kondensator) 6 8A wsuwane
4=110Vac               7 20A wsuwane
5=230Vac               8 16A wsuwane

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH Z WENTYLATOREM PAROWNIKA, Z DODATKOWYM PRZEKAŹNIKIEM, Z FUNKCJĄ WYMUSZANIA AKTYWACJI/DEZAKTYWACJI PRACY WENTYLATORA I ZŁĄCZEM RS485

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/Pt1000
Odszranianie: NTC/Pt1000
Skraplacz: NTC/Pt1000

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne
Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 16A opcjonalnie
Odszranianie: 8A
Wentylatory: 5A
Światło/Alarm: 8A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: wbudowane
Złącze szeregowe: RS485
Brzęczyk: opcjonalny
RTC: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 7 5 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Wejście Brzęczyk   Jednostka miary RTC Wyjścia na sprężarkę
0=12Vac/dc N=NTC 6=Nie C °C Nie 0=8A
1=24Vac/dc S=Pt1000 7=Tak F °F Nie 3=16A
4=110Vac     I °C Tak (kondensator)  
5=230Vac     M °F Tak (kondensator)  

STEROWNIK ELEKTRONICZNY DLA URZĄDZEŃ PLUSOWYCH I MINUSOWYCH Z WENTYLATOREM PAROWNIKA, Z DODATKOWYM PRZEKAŹNIKIEM, Z FUNKCJĄ WYMUSZANIA AKTYWACJI/DEZAKTYWACJI PRACY WENTYLATORA, ZŁĄCZEM RS485 I PRZEKAŹNIKAMI NA OSOBNYCH LINIACH

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 12Vac/dc, 24Vac/dc, 24, 110, 230Vac

Wejścia czujników

Termostat: NTC/Pt1000
Odszranianie: NTC/Pt1000
Skraplacz: NTC/Pt1000

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat,
czujnik: konfigurowalne
Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat: konfigurowalne

Przekaźniki

Sprężarka: 8A, 12A opcjonalnie
Odszranianie: 12A
Wentylatory: 5A
Światło/Alarm: 7A

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze wyświetlacza X-REP: wbudowane
Złącze szeregowe: RS485
Brzęczyk: opcjonalny
RTC: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 7 7 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Wejście Brzęczyk   Jednostka miary RTC Wyjścia na sprężarkę
0=12Vac/dc N=NTC 6=Nie C °C Nie 0=8A
1=24Vac/dc S=Pt1000 7=Tak F °F Nie 3=16A
4=110Vac     I °C Tak (kondensator)  
5=230Vac     M °F Tak (kondensator)  

STEROWNIK ELEKTRONICZNY SCHŁADZALNIKÓW MLEKA ORAZ OSUSZACZY POWIETRZA

C: 32x74mm

Ogólne

Zasilanie: 24, 110, 230Vac
Wyświetlacz: 3 cyfr z punktem dziesiętnym + ikony

Wejście czujnika

Termostat: NTC/PTC

Wejście cyfrowe

Alarm, rozpoczęcie odszraniania, AUX, włącznik drzwiowy, presostat: konfigurowalne

Przekaźniki

Mieszalnik: 8A
Sprężarka: 8A 20A opcjonalnie

Inne

Złącze Hot Key/Prog Tool Kit: wbudowane
Złącze szeregowe: TTL
Brzęczyk: opcjonalny

Kody do zamówień

X R 8 0 C X - A B C D E

 

A B C D E
Zasilanie Wejście Brzęczyk Jednostka miary Wyjście na sprężarkę
2=24Vac N=NTC 0=Nie C=°C 0=8A
4=110Vac P=PTC 1=Tak F=°F 1=20A
5=230Vac        

NTC

Czujniki temperatury
z termistorami NTC

PTC

Czujniki temperatury
z pozystorami PTC

PT1000

Czujniki temperatury
PT1000

TF3

Transformator 3 VA

 

  

BA6H, BA24H

Baterie dla sterowników:
1.2 Ah podtrzymanie 6 h
4 Ah podtrzymanie 24 h

HOT KEY

Klucz do programowania sterowników

XJ485CX

Karta konwertująca sygnał
TTL na sygnał RS485

XJ485USB

Konwerter sygnału RS485 umożliwiający podłączenie sterownika do komputera
poprzez port USB

 

WIZMATE PROG-TOOL KIT

Zestaw do szybkiej i łatwej aktualizacji parametrów
sterownika oraz HOT KEY

MDP/CX

Plastikowa obudowa chroniąca
przed skroplinami zaciski sterowników

C-BOX, C-BOX2

Skrzynki naścienne dla sterowników formatu C i CX, IP55
C-BOX: 108x108x90mm
C-BOX2: 170x105x82mm

FA/CX

Ramka wielofunkcyjna zmieniająca format sterownika z CX na L,
z możliwością montażu dwóch świecących włączników CXLS

 

CXLS

Włącznik świecący w kolorze czerwonym, zielonym lub żółty (CXLS), o zasilaniu 16A/250Vac

X-REP

Zdalny wyświetlacz do odczytu temperatury. Stopień ochrony IP65, wymiary 31x64mm

CAB5xF

Przewód do X-REP;
1, 2 lub 5 m ze złączem HOT KEY

FA64

Ramka dla X-REP, aby dopasować
do otworów 32x74mm